Standart Bekleme Süreleri

Aşağıda belirtilen durumları kapsayacak şekilde, Sigorta başlangıç tarihinden itibaren hastane tedavi, küçük müdahale, fizik tedavi, doğum ve hamilelikle ilgili rutin kontroller teminatı için 12 aylık bekleme süresi uygulanır. Sigorta sözleşmesinin yenileme koşullarına göre tekrarlanarak sürdürülmesi ve Sigortacı tarafından aşağıda sayılan durumlardan biri için özel istisna konulmaması halinde 12 aylık sigortalılık süresini kesintisiz olarak tamamlayan ve ayrıca bir bekleme süresi konulmuş ise bu bekleme süresini tamamlamış olan sigortalılar için aşağıda sayılan standart bekleme süreleri uygulanmaz ve teminata dahil olur.

 • Her türlü fıtık,
 • Anorektal hastalıklar (hemoroid, fissür, fistül, pilonidal sinüs vb )
 • Bademcik, adenoid, kulak zarı cerrahisi ve tüp uygulaması, sinüs cerrahisi,
 • Kanser ve her türlü tümör ve polipler,
 • Tiroid ve paratiroid bezi hastalıkları
 • Hamilelik, normal veya sezaryen doğum, düşük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyon,
 • Şeker hastalığı,
 • Rahim-yumurtalık ve tüplerle ilgili hastalıklar ve ameliyatlar, bartolin kisti, endometriosis, sistorektosel
 • Hidrosel, varikosel
 • Varis,
 • Omurga ve disk hastalıkları (disk hernileri, faset denervasyon, sinir blokajı vb), artroskopik ve laparoskopik girişimler
 • Eklem rahatsızlıkları (menisküs, bağ lezyonları, omuz, dirsek, ayak bileği eklemlerindeki bağ rahatsızlıkları vb.)
 • Kalp ve damar hastalıkları (koroner anjiografi, koroner arter kalsium skorlama testi ve EBT, by-pass, anjioplasti, aort disseksiyonu, anevrizmalar dahil), her türlü kronik hastalık (hipertansiyon vb.)
 • Katarakt,
 • Safra kesesi, safra yolları ve üriner sistemin taşlı hastalıkları .
 • Her türlü organ nakli (kaza sonucu hariç) ve bunların komplikasyonları
 • Her türlü lipom, verrü, nevüs vb. gibi deriye yönelik yapılan işlemler, kist (deri-deri altı, böbrek, vajinal vb.),
 • Higroma, trigger finger hastalıkları
 • Diyaliz, böbrek ve idrar yolu ameliyatları ve taşları (ESWL), mesane rahatsızlıkları
 • Uyku apnesi cerrahisi
 • Glokom, keratoplasti, prostat (TUR dahil), felç, karaciğer hastalıkları, karaciğer biyopsisi, kist hidatik, pankreas ve dalak hastalıkları ile ilgili cerrahi girişimler (kaza sonucu hariç)
 • ülser, inflamatuar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn)
 • KOAH, astım, epilepsi, multipl skleroz, parkinson, hepatit B, sarkoidoz, nefrit ve tüm romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları vb. tanı ve tedaviye yönelik invaziv girişimler (anjio, ERCP vb)

Not: Bekleme Süresi uygulanan rahatsızlıklar şirketlere göre farklılık gösterebilir. Yukarıda yazılı rahatsızlıklar bilgi amaçlı olup, poliçe aşamasında sigorta yaptırdığınız şirketin uygulamaları esas alınacaktır.