TSB’den Otomatik Katılım hatırlatması

Çalışanlarını otomatik katılım kapsamında sisteme dahil etme yükümlülüğü işverenlerde olup, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalması söz konusu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yaptığı açıklamada,1 Temmuz 2018 itibarıyla 10-49 arasında çalışan sayısı olan işyerlerinin otomatik katılım uygulaması ile bireysel emeklilik sistemine girmeleri gerektiğini, çalışanlarını otomatik katılım kapsamında sisteme dahil etme yükümlülüğünün işverenlerde olduğunu, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, işverenlerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

1 Ocak 2017’de başlayan otomatik katılım uygulamasına sırasıyla 1000 ve üzeri; 250-999; 100-249; 50-99 çalışanı olan işyerleri belirlenen takvime göre kademeli olarak çalışanlarını sisteme dahil ettiler. Kademeli geçişte en son Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri dahil edilmeye başlandı.

Sisteme dahil olmak için işverenlerin emeklilik şirketlerine başvurmaları gerekiyor

Özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemine dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülükleri bulunuyor. Bunun için işverenlerin öncelikle bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi akdetmeleri gerekiyor. Emeklilik şirketleri süreç konusunda son derece deneyimliler ve işverenlere her türlü kolaylığı sağlayan alt yapıları hazırlamış durumdalar. Henüz sisteme dahil olmayan işverenler bir emeklilik şirketine başvurarak yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler.

İşverenler kapsamda olup olmadıklarını en son SGK’ ya yaptıkları bildirimdeki çalışan sayısına göre tespit edebilirler

TSB’nin açıklamasına göre özellikle 10-49 arasında çalışanı olan işyerleri segmentinde otomatik katılıma ilişkin farkındalık oldukça düşük. Çoğu işveren ve çalışan sisteme dahil olunması gerektiğinin farkında değil. İşverenler kapsamda olup olmadıklarını en son SGK’ya yaptıkları bildirimde bulundukları çalışan sayısına göre tespit edebilirler. Gerek çalışanlarının hak kaybına yıl açmamak, gerek mevzuata göre parasal müeyyideleri olduğundan, işverenlerin duyarlı olmaları önem taşıyor.

İşverenlere cezai yükümlülükler söz konusu

Yürürlükteki mevzuat kapsamında işverenlerin çalışanlarını sisteme dahil etmelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin denetimi yetkisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre işverenin yükümlülükleri her bir çalışan ve işlem bazında değerlendiriliyor. İşverenlerin bu kapsamda emeklilik sözleşmesi akdederek çalışanlarını sisteme dahil etmeleri, katkı payını doğru bir şekilde çalışanın maaşından keserek emeklilik şirketine zamanında ve tam olarak yatırmaları gerekiyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için yaptıkları her bir ihlal için 100 TL idari para cezası söz konusu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir